wymiar

wymiar
wymiar {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. wymiararze {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wielkość czegoś materialnego o rozciągłości przestrzennej, pojmowana jako długość, szerokość, wysokość, głębokość, wyrażona w jednostkach miary': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mikroskopijne wymiary. Wymiary boiska do gry w piłkę nożną. Wymiary liniowe. Zdjęcie o wymiarach 9 x 13. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wymierzenie, wyznaczenie określonej wielkości czegoś, przydzielenie czegoś komuś w określonej wielkości': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wymiar godzin pracy. Wymiar świadczeń emerytalnych. Łagodny, surowy wymiar kary. Zwiększony wymiar obowiązków.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}czwarty wymiar {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • wymiar — m IV, D. u, Ms. wymiararze; lm M. y 1. «wielkość czegoś materialnego, rozpatrywanego ze względu na swoją długość, szerokość i wysokość lub głębokość; rozmiar czegoś» Wymiary obuwia, odzieży. Podać swoje wymiary. Mieć określone wymiary. Coś… …   Słownik języka polskiego

  • Trzeci Wymiar — / 3W Allgemeine Informationen Genre(s) Rap/Hip Hop Gründung 1999 Website Trzeci Wymiar …   Deutsch Wikipedia

  • czwarty wymiar — {{/stl 13}}{{stl 8}}fiz., mat. {{/stl 8}}{{stl 7}} czas, który w teorii względności pozwala – wraz ze współrzędnymi przestrzennymi {{/stl 7}}{{stl 8}}x, y, z {{/stl 8}}{{stl 7}}– zlokalizować i opisać każde zjawisko fizyczne w czterowymiarowej… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Artrosis — is a Polish gothic metal band founded in 1995 in Zielona Góra.HistoryBand membersCurrent members* Magdalena Stupkiewicz Dobosz Medeah – vocals (1995 ) * Krystian Kozerawski MacKozer – guitar (Sacriversum) (2002 ) * Remigiusz Mielczarek Remo –… …   Wikipedia

  • Artrosis — Магдалена Ступкевич Д …   Википедия

  • Artrosis — Magdalena Stupkiewicz Dobosz, chanteuse du groupe Pays d’origine …   Wikipédia en Français

  • wysoki — wysokiocy, wyższy 1. «mający wymiar pionowy większy niż przeciętny dla danej grupy przedmiotów; mający duży wzrost» Wysoki mężczyzna. Wysoki dom. Wysokie drzewa, kominy, wieże. Wysoka fala. Wysoki poziom wody. Wysoki brzeg rzeki. Wysokie zaspy …   Słownik języka polskiego

  • Polnischer Hip Hop — Hip Hop ist in Polen sehr populär und erfolgreich. Im Gegensatz zu den USA hatte der polnische Hip Hop nie seine Wurzeln im Soul oder Rhythm n Blues Bereich. Die Geschichte des polnischen Hip Hop begann in den frühen 1990er Jahren, als vor allem… …   Deutsch Wikipedia

  • ЛУНАЧАРСКИЙ —         Анатолий Васильевич (1875 1933) деятель большевистской партии и советского гос ва, публицист, философ, историк и теоретик культуры. Образование получил в Первой Киев. гимназии (1887 95) и Цюрих, ун те (1895 98), где посещал, в частности,… …   Энциклопедия культурологии

  • Hall of Sermon — GmbH Основан 1991 Основатели Тило Вольфф Дистрибьютор Различные компании Жанр Готик рок, готик метал, EBM Стра …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”